S plným nasazením nyní pracujeme také na „Stavbě č. 0057 Prodloužení stoky A2 – etapa č.0004, část 01 gravitační stoka s Cholupic do A2 „.

V současné době probíhá realizace protlaků ruční ražbou a v příštím roce na ně navážeme protlaky prováděnými mikrotuneláží.

Na stavbě se tak bude podílet Středisko protlačování i Středisko mikrotunelování.

Realizujeme zde protlačování železobetonového (resp. ocelového) potrubí včetně dodávky materiálu a zatažení KT DN400, včetně výplně mezikruží. Jedná se o kompletní provedení mikrotuneláže/ruční ražby, včetně potrubí chráničky, 7 protlaků, celkem 273,03m.

Další aktuality

 • Mikrotunelování na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat

  Na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat, SO303 odvodnění komunikace v km 0,800-2,200 mezi naše práce patřilo protlačování ŽB [...]

  Číst více

 • Sběrač H – prodloužení do Běchovic

  Zahájili jsme mikrotuneláž na stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H– prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 [...]

  Číst více

 • I/33 Jaroměř – obchvat

  Nedávno uspělo naše středisko Mikrotunelování ve výběrovém řízení na dodávku a protlačení železobetonového potrubí DN 600 na stavbě [...]

  Číst více