Středisko mikrotunelování provádí další významnou zakázku, kde je využité strojní zařízení od firmy HERRENKNECHT AG. Přeložka jednotné kanalizace o celkové délce 447 m je realizována ve Stochově u Kladna. Firma HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. provádí 2 protlaky oba o délkách 152 m a firma FK BAU a.s. 143 m pokládky potrubí do otevřeného výkopu. Přeložka kanalizace je z železobetonového potrubí DN1000. Naše firma zajišťuje dodávku materiálu pro celou stavbu, tj. trouby pro protlačování, otevřený výkop a prefabrikované šachty. Mezi další nabízené práce patří výstavba startovací šachty o půdorysném rozměru 3,6 x 6,0 m a hloubce 11,5 m, která byla zapažena záporovým pažením s výdřevou, či realizace 4 ks mezilehlých šachet. Tyto šachty jsou prováděny dodatečně, kdy na již hotovém protlaku je vyhloubena kruhová šachta, která je pažena ocelovou pažnicí DN2200. Po obnažení potrubí je 1,7 m kus potrubí odříznut, je osazen speciální prefabrikovaný T-kus a jsou přetažena převlečné nerezové manžety. Dále je proveden zásyp, společně s povytahováním pažnice a montáží skruží. V tuto chvíli se stroj AVN800XC-A pojmenovaný Ludmila nachází zhruba 15 m před koncem druhého protlaku a je připraven se přesunout na další akci.

Další aktuality

 • Stoka A2 do Cholupic

  S plným nasazením nyní pracujeme také na „Stavbě č. 0057 Prodloužení stoky A2 – etapa č.0004, část 01 gravitační [...]

  Číst více

 • Mikrotunelování na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat

  Na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat, SO303 odvodnění komunikace v km 0,800-2,200 mezi naše práce patřilo protlačování ŽB [...]

  Číst více

 • Sběrač H – prodloužení do Běchovic

  Zahájili jsme mikrotuneláž na stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H– prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 [...]

  Číst více