Řízené vrtání / Horizontal Directional Drilling

Při této bezvýkopové technologii je nejprve proveden řízený pilotní vrt ze startovací do cílové jámy. Tento vrt je případně v dalších krocích, za využití pažení vrtným výplachem, rozšířen do velikosti umožňující zatažení instalovaného potrubí. Rozpojená hornina je vyplavena vrtným výplachem do startovací nebo cílové jámy. Materiály vhodné pro řízené vrtání jsou zejména plast, ocel a litina se zámkovými spoji.