Šnekové vrtání / Auger Boring

Při využití této bezvýkopové metody jsou trouby svařovány ve startovací jámě a protlačovány do cílové jámy (není nezbytně nutná). Hornina je rozpojována vrtnou hlavou a plynule transportována šnekovým dopravníkem do startovací jámy. Jedná se o neřízenou technologii, nicméně běžně dosahovaná přesnost se pohybuje okolo 1 % délky protlaku.