Nabízíme provádění kompletních trhacích prací, včetně vypracování projektové dokumentace trhacích prací a vyřízení povolení trhacích prací do stádia nabytí právní moci. Provádíme trhací práce malého rozsahu – odstřely ve skalním masivu při použití ruční ražby v podzemním stavitelství, stejně tak pro výkopové práce v rýze.

Provádění kompletních trhacích prací zahrnuje:

  • vypracování projektu odstřelu dle generálního projektu objednatele
  • vrtací práce
  • dodání trhavin a rozněcovadel
  • nabití a odstřel
  • vykonávání funkce vedoucího trhacích prací (VTP)
  • všechny práce zajišťujeme vlastními zaměstnanci s funkcí střelmistr