Ruční ražení protlačováním / Pipe Jacking

Domů / Služby a produkty / Bezvýkopové technologie / Ruční ražení protlačováním

Tato bezvýkopová technologie se používá při instalaci nového potrubí o minimálním průměru 800 mm. Trouby jsou protlačovány ze startovací do cílové jámy (není nezbytně nutná) za současného ručního rozpojování horniny na čelbě. Rozpojená hornina je transportována z čelby do startovací jámy důlním vozíkem. Pro skalní horniny, popř. při zdolávání těžko rozpojitelných překážek, je možné tuto technologii kombinovat s použitím trhacích prací. Materiály vhodné pro ruční ražení protlačováním jsou zejména ocel a železobeton.