Jedním z požadavků investora a projektanta je i  konečná povrchová úprava, ocelových trubek a jejich příslušenství, nejčastěji proti korozi. Povrchové úpravy komponentů zajistíme nejen od výrobce, ale i kompletním dokončením úprav povrchů v našem skladovém areálu a v  halách nebo dodatečně na stavbě.

Povrchové úpravy, které zajišťujeme:

  • Tryskání a provádění nátěrů
  • Vnější povrchové polyetylenové izolace PE N-n, PE N-v
  • Antikorozní ochranný systém izolační páskou
  • Vnější izolace vláknito-cementovou maltou FZM-N, FZM-S
  • Žárové zinkování
  • Vnitřní polyuretanová izolace PUR