Mikrotunelování / Microtunneling

Jedná se o mechanizovanou, řízenou a dálkově ovládanou technologii. Trouby jsou spojovány ve startovací jámě a jsou protlačovány za razicím štítem mikrotunelovacího stroje do cílové jámy (ve specifických případech není nezbytně nutná). Razicí štíty jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní geologické podmínky, parametry potrubí a hladinu podzemní vody. Materiály vhodné pro protlačování jsou zejména kamenina, železobeton, ocel, sklolaminát či polymerbeton.