Protlačování s pilotním vrtem / Pilot Tube Guided Boring

Domů / Služby a produkty / Bezvýkopové technologie / Protlačování s pilotním vrtem

U této technologie je nejprve proveden řízený pilotní vrt ze startovací do cílové jámy. Tento vrt je případně v dalších krocích rozšířen za využití ocelových pažnic se šnekovými dopravníky, které transportují rozpojenou horninu do startovací jámy. Po rozšíření do požadované velikosti jsou ocelové pažnice nahrazeny instalovaným potrubím. Materiály vhodné pro protlačování s pilotním vrtem jsou zejména kamenina, železobeton a ocel, za jistých podmínek i plast či litina se zámkovými spoji.