Činnost prováděná hornickým způsobem (ČPHZ) spadá pod dozor orgánů státní báňské správy (SBS). Organizace, která tyto práce provádí, musí být držitelem příslušných oprávnění, vydaných SBS. Rozsah ČPHZ stanoví zákon 61/1988 Sb. v §3. Podrobnosti pro provádění ČPHZ jsou uvedeny ve vyhlášce 55/1996 Sb. Ohlašování ČPHZ pak specifikuje vyhláška 104/1988 Sb. Protlačování je ČPHZ vždy, pokud je při protlačování nutný vstup osob do protlačovaného potrubí, bez ohledu na délku protlaku. Vrtání, mikrotunelování, beranění je vždy ČPHZ, když délka vrtu překročí 30 m. Za ČPHZ je rovněž nutné považovat hloubení jam, šachet, šachtic (startovací nebo cílové jámy protlaků), pokud svými parametry odpovídají příslušným ustanovením vyhlášky 55/1996 Sb.