Nabízíme široké služby v oblasti bezvýkopových technologií, výstavby vodovodů a přípojek kanalizace. Disponujeme vlastním skladem ocelového potrubí, chrániček a příslušenství. Máme báňské oprávnění jak pro realizace, tak projektovou a inženýrskou činnost.

Bezvýkopové technologie

Výstavba potrubních systémů

Ocelové trubky a příslušenství

Ostatní činnosti