Právě jsme dokončili stavební práce na „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, SO 301 Stoka K10“. Za 9 měsíců jsme zrealizovali stoku, ze železobetonových trub DN 800 s čedičovou výstelkou, v délce 790 m, včetně 11 prefabrikovaných revizních šachet. Práce zahrnovaly hloubení stavebních šachet a montáž jejich pažení, protlačování trub bezvýkopovou technologií mikrotunelování, montáž revizních šachet s napojením na protlačené úseky a zásypy stavebních šachet s demontáží jejich pažení.

Další aktuality

 • Stoka A2 do Cholupic

  S plným nasazením nyní pracujeme také na „Stavbě č. 0057 Prodloužení stoky A2 – etapa č.0004, část 01 gravitační [...]

  Číst více

 • Mikrotunelování na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat

  Na stavbě I/33 Jaroměř – obchvat, SO303 odvodnění komunikace v km 0,800-2,200 mezi naše práce patřilo protlačování ŽB [...]

  Číst více

 • Sběrač H – prodloužení do Běchovic

  Zahájili jsme mikrotuneláž na stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H– prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 [...]

  Číst více