Právě jsme dokončili stavební práce na „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, SO 301 Stoka K10“. Za 9 měsíců jsme zrealizovali stoku, ze železobetonových trub DN 800 s čedičovou výstelkou, v délce 790 m, včetně 11 prefabrikovaných revizních šachet. Práce zahrnovaly hloubení stavebních šachet a montáž jejich pažení, protlačování trub bezvýkopovou technologií mikrotunelování, montáž revizních šachet s napojením na protlačené úseky a zásypy stavebních šachet s demontáží jejich pažení.

Další aktuality

 • Křest stroje „Mikuláš“

  Nový stroj Bohrtec 500-S dostal požehnání od P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkana Katedrály sv. Mikuláše v Českých [...]

  Číst více

 • Koncert mezi železem

  Pořádali jsme koncert "Mezi železem", kam jsme pozvali skupinu Laura a její tygři. Se skupinou nás spojuje více než [...]

  Číst více

 • Balabenka

  Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka, SO 190, kabelovod – protlak pod kolejištěm Pokračují práce na dokončení 2.etapy [...]

  Číst více