ARVATO SERVICES – II.etapa výstavby areálu, přeložka jednotné kanalizace, Stochov

Objednatel

FK Bau a.s.

Rok

2021

Základní popis

Mikrotunelování – kanalizační stoka z železobetonových trub DN 1000 – 2 x 150 m – kompletní dodávka SO na klíč.