D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, SO 301.K10

Objednatel

M - SILNICE a.s.

Rok

2021/22

Základní popis

Mikrotunelování – kanalizační stoka z ŽB trub DN 800 – celková délka 792,3 m – kompletní dodávka SO na klíč.