D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, SO 351 a 352

Objednatel

COLAS CZ, a.s.

Rok

2021

Základní popis

Dodávka a montáž ocelového potrubí a armatur DN500 –309m.