D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – SO 301.b

Objednatel

Doprastav, a.s.

Rok

2022

Základní popis

Instalace sklolaminátových trub DN 500 bezvýkopovou technologií šnekového vrtání pilotním vrtem na úseku dálnice D3 Úsilné-Hodějovice, SO 301.B. Celkem bylo provedeno 8 protlaků v délce 326,85 m. Dále bylo realizováno 8 stavebních šachet - hloubení, montáž rozpěrných rámů, výstavba revizních šachet a zpětný hutněný zásyp.