Kanalizační sběrač „H“ – Prodloužení do Běchovic, Etapa 0002 – Stoka H2

Objednatel

Čermák a Hrachovec a.s.

Rok

2023 - 2024

Základní popis

Na této stavbě jsme prováděli protlačování ŽB potrubí DN 800 pomocí bezvýkopové technologie mikrotunelování. Celková délka 714 m byla rozdělena na 7 protlaků. Pokud bychom odečetli měsíční pauzu na vánoční svátky a velké mrazy počátkem roku, tak průměrná denní pokládka nové kanalizace (v hloubkách kolem 10 m pod hladinou podzemní vody) byla přes 5 m za den!