Obříství rekonstrukce vodovodní shybky

Objednatel

Subterra a.s.

Rok

2021

Základní popis

Mikrotunelování – protlačování ocelových chrániček DN 1200 pod řekou Labe – 2 x 100,5 m.