PG Rakona – propojení vrtu VH3 s armaturní nádrží

Objednatel

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Rok

2021

Základní popis

Berstlining PE d 125 a úpravy potrubí v armaturní komoře