Stavba I/33 Jaroměř – obchvat, SO303 odvodnění komunikace v km 0,800-2,200

Objednatel

S u b t e r r a a. s.

Rok

1-9/2023

Základní popis

Mezi naše práce patřilo protlačování ŽB potrubí DN 600 a výstavba stavebních šachet. Celková délka mikrotunelování byla 650 m.