Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati, SO 298-37-26 Přeložka stoky, Zátišský sběrač v km 0750 – 0980

Objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rok

2019

Základní popis

Mikrotunelování – kanalizační stoka z kameninových trub DN 1000 – celková délka 887 m – kompletní dodávka SO na klíč.